Sách
ĐC.254 L.302.S
Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc
BBK ĐC.254
Nhan đề Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc
Thông tin xuất bản Vĩnh Phúc : Uỷ ban Mặt trận, 200
Mô tả vật lý 219tr. ; 22cm
Từ khóa tự do Vĩnh Phúc
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Mặt trận Tổ quốc
Địa chỉ VPLKho Địa Chí tầng 2(1): DCS.001885
000 00000aam a2200000 4500
00134076
00211
00435337
00520111020151001.0
008111020s200u ||||||Viesd
0091 0
039|y20141125172427|zhaonh
041|aVie
084|aĐC.254|bL.302.S
245|aLịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc
260|aVĩnh Phúc : |bUỷ ban Mặt trận, |c200
300|a219tr. ; |c22cm
653|aVĩnh Phúc
653|aViệt Nam
653|aMặt trận Tổ quốc
852|aVPL|bKho Địa Chí tầng 2|j(1): DCS.001885
890|a1|b0|c1|d0
910|aHoàng Thanh Bình|bHoàng Thanh Bình
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DCS.001885 Kho Địa Chí tầng 2 Sách tiếng Việt 1
  1 of 1