Địa chí
ĐC.93 L.302.S
Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân tỉnh Vĩnh Phúc (1954-1975)
BBK ĐC.93
Nhan đề Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân tỉnh Vĩnh Phúc (1954-1975)
Thông tin xuất bản Vĩnh Phúc : Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc xb, 2007
Mô tả vật lý 278tr. ; 19cm
Từ khóa tự do Vĩnh Phúc
Từ khóa tự do Kháng chiến chống mỹ
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ VPLKho Địa Chí tầng 2(1): DCS.001901
000 00000nam a2200000 # 4500
00134083
00212
00435345
005201601140950
008160113s2007 vm| ||||||viesd
0091 0
039|a20160114094925|bhuonggiang|c20160113152501|dhuonggiang|y20141125172429|zhaonh
041|aVie
084|aĐC.93|bL.302.S
245|aLịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân tỉnh Vĩnh Phúc (1954-1975)
260|aVĩnh Phúc : |bBộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc xb, |c2007
300|a278tr. ; |c19cm
653|aVĩnh Phúc
653|aKháng chiến chống mỹ
653|aLịch sử
653|aViệt Nam
852|aVPL|bKho Địa Chí tầng 2|j(1): DCS.001901
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/sach/lichsukhangchienchongmycuunuoccuaquanvadantinhvinhphuc/1901 - 0001.jpg
890|a1|b0|c1|d0
910|aHoàng Thanh Bình|bHoàng Thanh Bình
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DCS.001901 Kho Địa Chí tầng 2 Sách tiếng Việt 1
  1 of 1