Sách
333.910 959 7 M.458.S
Một số vấn đề trong chiến lược biển Việt Nam :
DDC 333.910 959 7
Nhan đề Một số vấn đề trong chiến lược biển Việt Nam : Chủ quyền biển đảo Việt Nam / Sông Lam, Thái Quỳnh
Thông tin xuất bản H. : Thanh Niên, 2012
Mô tả vật lý 224tr. ; 21cm
Tùng thư Chủ quyền biển đảo Việt Nam
Tóm tắt Tuyên truyền theo Hướng dẫn số: 65-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung Ương nhằm: Phổ biến những kiến thức cơ bản về luật biển Quốc tế và hệ thống pháp luật về biển, đảo của Nhà nước ta; những cơ sở pháp lý, khẳng định chủ quyền của Việt đối với các quần đảo trên biển Đông (đặc biệt 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa). Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết tranh chấp, tuyên truyền giáo dục cho mọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc
Từ khóa tự do Biển
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Chiến lược
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): PD.026324
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): PM.033839-40
000 00000aam a2200000 4500
00135972
00211
00437243
00520121024081018.0
008121024s2012 ||||||Viesd
0091 0
020|c45000
039|y20141126082258|zhaonh
041|aVie
082|a333.910 959 7|bM.458.S
245|aMột số vấn đề trong chiến lược biển Việt Nam : |bChủ quyền biển đảo Việt Nam / |cSông Lam, Thái Quỳnh
260|aH. : |bThanh Niên, |c2012
300|a224tr. ; |c21cm
490|aChủ quyền biển đảo Việt Nam
520|aTuyên truyền theo Hướng dẫn số: 65-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung Ương nhằm: Phổ biến những kiến thức cơ bản về luật biển Quốc tế và hệ thống pháp luật về biển, đảo của Nhà nước ta; những cơ sở pháp lý, khẳng định chủ quyền của Việt đối với các quần đảo trên biển Đông (đặc biệt 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa). Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết tranh chấp, tuyên truyền giáo dục cho mọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc
653|aBiển
653|aKinh tế
653|aChiến lược
653|aViệt Nam
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): PD.026324
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): PM.033839-40
890|a3|b2|c0|d0
910|aBùi Thị Liên|bBùi Thị Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM.033839 Kho Mượn tầng 2 333.910 959 7 M.458.S Sách tiếng Việt 1
2 PM.033840 Kho Mượn tầng 2 333.910 959 7 M.458.S Sách tiếng Việt 2
3 PD.026324 Kho Đọc tầng 2 333.910 959 7 M.458.S Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào