Sách
658.4 Đ.556.B
Đừng bao giờ đi ăn một mình và những bí mật dẫn đến thành công, thông qua xây dựng mối quan hệ /
DDC 658.4
Tác giả CN Ferrazzi, Keith.
Nhan đề Đừng bao giờ đi ăn một mình và những bí mật dẫn đến thành công, thông qua xây dựng mối quan hệ / Keith Ferrazzi, Tahl raz; Trần Thị Ngân Tuyến
Nhan đề khác Never eat alone
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 8
Thông tin xuất bản TP.Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2011
Mô tả vật lý 387tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Thành công
Từ khóa tự do Ngoại giao
Từ khóa tự do Quản lí
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): PD.026629
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): PM.034286
000 00000aam a2200000 4500
00137225
00211
00438499
00520121205141233.0
008121205s2011 ||||||Viesd
0091 0
020|c79000
039|y20141126085026|zhaonh
041|aVie
082|a658.4|bĐ.556.B
100|aFerrazzi, Keith.
245|aĐừng bao giờ đi ăn một mình và những bí mật dẫn đến thành công, thông qua xây dựng mối quan hệ / |cKeith Ferrazzi, Tahl raz; Trần Thị Ngân Tuyến
246|aNever eat alone
250|aTái bản lần thứ 8
260|aTP.Hồ Chí Minh : |bNxb Trẻ, |c2011
300|a387tr. ; |c21cm
653|aThành công
653|aNgoại giao
653|aQuản lí
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): PD.026629
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): PM.034286
890|a2|b3|c0|d0
910|aBùi Thị Liên|bBùi Thị Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM.034286 Kho Mượn tầng 2 658.4 Đ.556.B Sách tiếng Việt 1
2 PD.026629 Kho Đọc tầng 2 658.4 Đ.556.B Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào