Sách
294.3 B.105.Đ
Bản đồ thân-tâm-trí từ nhân sinh quan đến vũ trụ quan /
DDC 294.3
Tác giả CN Hougham Paul
Nhan đề Bản đồ thân-tâm-trí từ nhân sinh quan đến vũ trụ quan / Paul Hougham; Thế Anh dịch
Thông tin xuất bản H. : Nxb Từ điển bách khoa, 2012
Mô tả vật lý 470tr ; 24cm
Tóm tắt Sách viết về khả năng của con người. Nghiên cứu về con người từ hình dạng, sinh lí, suy nghĩ, tình cảm, khả năng nhận biết thế giới, cải tạo thế giới...
Từ khóa tự do Hiểu biết
Từ khóa tự do Con người
Từ khóa tự do Tư duy
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): PD.026756
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): PM.034443
000 00000aam a2200000 4500
00137453
00211
00438727
00520050816020832.0
008050816s2012 ||||||Viesd
0091 0
020|c120000
039|y20141126085305|zhaonh
041|aVie
082|a294.3|bB.105.Đ
100|aHougham Paul
245|aBản đồ thân-tâm-trí từ nhân sinh quan đến vũ trụ quan / |cPaul Hougham; Thế Anh dịch
260|aH. : |bNxb Từ điển bách khoa, |c2012
300|a470tr ; |c24cm
520|aSách viết về khả năng của con người. Nghiên cứu về con người từ hình dạng, sinh lí, suy nghĩ, tình cảm, khả năng nhận biết thế giới, cải tạo thế giới...
653|aHiểu biết
653|aCon người
653|aTư duy
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): PD.026756
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): PM.034443
890|a2|b5|c0|d0
910|aBùi Thị Liên|bBùi Thị Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PD.026756 Kho Đọc tầng 2 294.3 B.105.Đ Sách tiếng Việt 1
2 PM.034443 Kho Mượn tầng 2 294.3 B.105.Đ Sách tiếng Việt 2 Hạn trả:23-10-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào