Sách
155.3 T.120.L
Tâm lí phòng the :
DDC 155.3
Nhan đề Tâm lí phòng the : Thì thầm chuyện lứa đôi
Thông tin xuất bản H. : Phụ nữ, 2012
Mô tả vật lý 315tr. ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu về tâm, sinh lí trong đời sống vợ chồng
Từ khóa tự do Tâm lí
Từ khóa tự do Sinh lí
Từ khóa tự do Hôn nhân
Từ khóa tự do Vợ chồng
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): PD.026810
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): PM.034512-3
000 00000aam a2200000 4500
00137476
00211
00438750
00520050816040833.0
008050816s2012 ||||||Viesd
0091 0
020|c63000
039|y20141126085326|zhaonh
041|aVie
082|a155.3|bT.120.L
245|aTâm lí phòng the : |bThì thầm chuyện lứa đôi
260|aH. : |bPhụ nữ, |c2012
300|a315tr. ; |c21cm
520|aGiới thiệu về tâm, sinh lí trong đời sống vợ chồng
653|aTâm lí
653|aSinh lí
653|aHôn nhân
653|aVợ chồng
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): PD.026810
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): PM.034512-3
890|a3|b1|c0|d0
910|aBùi Thị Liên|bBùi Thị Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PD.026810 Kho Đọc tầng 2 155.3 T.120.L Sách tiếng Việt 1
2 PM.034513 Kho Mượn tầng 2 155.3 T.120.L Sách tiếng Việt 2
3 PM.034512 Kho Mượn tầng 2 155.3 T.120.L Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào