Sách
959.704 1 CH.305.TH
Chiến thắng ghềnh Khoan bộ - Sông Lô thu đông 1947 :
DDC 959.704 1
Nhan đề Chiến thắng ghềnh Khoan bộ - Sông Lô thu đông 1947 : Kỷ yếu hội thảo khoa học
Thông tin xuất bản Vĩnh Phúc, 2011
Mô tả vật lý 280tr. ; 24cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc - Viện Lịch sử quân sự Việt Nam
Từ khóa tự do Sông Lô
Từ khóa tự do Vĩnh Phúc
Từ khóa tự do Lịch sử
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(2): PD.027026-7
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(3): PM.034784-6
000 00000aam a2200000 4500
00138039
00211
00439315
00520140214080247.0
008140214s2011 ||||||Viesd
0091 0
039|y20141126085935|zhaonh
041|aVie
082|a959.704 1|bCH.305.TH
245|aChiến thắng ghềnh Khoan bộ - Sông Lô thu đông 1947 : |bKỷ yếu hội thảo khoa học
260|aVĩnh Phúc, |c2011
300|a280tr. ; |c24cm
500|aĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc - Viện Lịch sử quân sự Việt Nam
653|aSông Lô
653|aVĩnh Phúc
653|aLịch sử
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(2): PD.027026-7
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(3): PM.034784-6
890|a5|b0|c1|d0
910|aBùi Thị Liên|bBùi Thị Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM.034786 Kho Mượn tầng 2 959.704 1 CH.305.TH Sách tiếng Việt 1
2 PD.027026 Kho Đọc tầng 2 959.704 1 CH.305.TH Sách tiếng Việt 2
3 PD.027027 Kho Đọc tầng 2 959.704 1 CH.305.TH Sách tiếng Việt 3
4 PM.034784 Kho Mượn tầng 2 959.704 1 CH.305.TH Sách tiếng Việt 4
5 PM.034785 Kho Mượn tầng 2 959.704 1 CH.305.TH Sách tiếng Việt 5
  1 of 1