Sách
495.1 S.450.T
Sổ tay người học tiếng Hoa :
DDC 495.1
Tác giả TT Trương Văn Giới
Nhan đề Sổ tay người học tiếng Hoa : Ngữ âm, chữ viết và bộ thủ. Đàm thoại theo những chủ đề thông dụng. Cách viết thư và đơn từ... / Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục
Lần xuất bản Tái bản, có bổ sung và sửa chữa
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2012
Mô tả vật lý 527tr. ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu về ngữ âm và chữ viết tiếng Hoa. Các mẫu đàm thoại theo những chủ đề thông dụng. Cách viết thư và đơn từ tiếng Hoa. Trình bày tóm tắt về ngữ pháp và cách tra từ vựng tiếng Hoa
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Chữ viết
Từ khóa tự do Sổ tay
Từ khóa tự do Từ vựng
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): PM.035270
000 00000aam a2200000 4500
00138133
00211
00439409
00520140224100205.0
008140224s2012 ||||||Viesd
0091 0
020|c98000
039|y20141126090245|zhaonh
041|aVie
082|a495.1|bS.450.T
110|aTrương Văn Giới
245|aSổ tay người học tiếng Hoa : |bNgữ âm, chữ viết và bộ thủ. Đàm thoại theo những chủ đề thông dụng. Cách viết thư và đơn từ... / |cTrương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục
250|aTái bản, có bổ sung và sửa chữa
260|aH. : |bKhoa học xã hội, |c2012
300|a527tr. ; |c21cm
520|aGiới thiệu về ngữ âm và chữ viết tiếng Hoa. Các mẫu đàm thoại theo những chủ đề thông dụng. Cách viết thư và đơn từ tiếng Hoa. Trình bày tóm tắt về ngữ pháp và cách tra từ vựng tiếng Hoa
653|aNgữ pháp
653|aTiếng Trung Quốc
653|aChữ viết
653|aSổ tay
653|aTừ vựng
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): PM.035270
890|a1|b4|c0|d0
910|aBùi Thị Liên|bBùi Thị Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM.035270 Kho Mượn tầng 2 495.1 S.450.T Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào