Sách
ĐC.916 ĐC.916
Lịch sử Đảng bộ huyện Vĩnh Lạc :
BBK ĐC.916
Nhan đề Lịch sử Đảng bộ huyện Vĩnh Lạc : Sơ thảo
Thông tin xuất bản Vĩnh Phú : Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Phú
Mô tả vật lý 2 tập ; 19cm
000 00000aam a2200000 4500
00139094
00211
00429935
00520050816070850.0
008050816s ||||||Viesd
0091 0
039|y20141126095457|zhaonh
041|aVie
084|aĐC.916|bĐC.916
245|aLịch sử Đảng bộ huyện Vĩnh Lạc : |bSơ thảo
260|aVĩnh Phú : |bBan Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Phú
300|a2 tập ; |c19cm
774|dVĩnh Phú|dBan Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Phú|d1988|gT.1|h163tr.|oDCS.0000199|t1930-1945|w29936
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào