Địa chí
ĐC.215 L.302.S
Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Lạc.
BBK ĐC.215
Tác giả TT Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ huyện Yên Lạc
Nhan đề Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Lạc. T1, 1930-1977
Thông tin xuất bản Vĩnh Phúc : Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Yên Lạc xb, 2000
Mô tả vật lý 239tr. ; 20.5cm
Từ khóa tự do Lịch sử-Yên Lạc-Đảng bộ
Địa chỉ VPLKho Địa Chí tầng 2(1): DCS.000779
000 00000nam a2200000 # 4500
00139337
00212
00430181
005201601140959
008160113s2000 vm| ||||||viesd
0091 0
039|a20160114095808|bhuonggiang|c20160113145139|dhaonh|y20141126095742|zhaonh
041|aVie
084|aĐC.215|bL.302.S
110|aĐảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ huyện Yên Lạc
245|aLịch sử Đảng bộ huyện Yên Lạc. |nT1, |p1930-1977
260|aVĩnh Phúc : |bBan Tuyên giáo Huyện uỷ Yên Lạc xb, |c2000
300|a239tr. ; |c20.5cm
653|aLịch sử|aYên Lạc|aĐảng bộ
773|dVĩnh Phú|dBan Tuyên giáo Vĩnh Phú|tLịch sử Đảng bộ huyện Yên Lạc|w30180
852|aVPL|bKho Địa Chí tầng 2|j(1): DCS.000779
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/sach/lichsudangbohuyenyenlactap1/779 - 0001.jpg
890|a1|b0|c1|d0
910|aHoàng Thanh Bình|bHoàng Thanh Bình
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DCS.000779 Kho Địa Chí tầng 2 Sách tiếng Việt 1
  1 of 1