Sách
335.434 6 H.450.CH
Hồ Chí Minh những bài bút chiến /
DDC 335.434 6
Nhan đề Hồ Chí Minh những bài bút chiến / Phạm Nguyễn Toan (tuyển chọn)
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2006
Mô tả vật lý 349tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh (1890-1969)
Từ khóa tự do Bài báo
Tác giả(bs) CN Phạm Nguyễn Toan (tuyển chọn)
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(2): PD.021138-9
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(3): PM.026443-5
000 00000aam a2200000 4500
00139789
00211
00429665
00520090408090459.0
008070726s2006 ||||||Viesd
0091 0
020|c42000
039|y20141129092909|zhaonh
041|aVie
082|a335.434 6|bH.450.CH
245|aHồ Chí Minh những bài bút chiến / |cPhạm Nguyễn Toan (tuyển chọn)
260|aH. : |bThanh niên, |c2006
300|a349tr. ; |c21cm
653|aHồ Chí Minh (1890-1969)
653|aBài báo
700|aPhạm Nguyễn Toan (tuyển chọn)|eTác giả
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(2): PD.021138-9
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(3): PM.026443-5
890|a5|b2|c0|d0
910|aBùi Thị Liên|bBùi Thị Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM.026443 Kho Mượn tầng 2 335.434 6 H.450.CH Sách tiếng Việt 1
2 PM.026445 Kho Mượn tầng 2 335.434 6 H.450.CH Sách tiếng Việt 2
3 PM.026444 Kho Mượn tầng 2 335.434 6 H.450.CH Sách tiếng Việt 3
4 PD.021138 Kho Đọc tầng 2 335.434 6 H.450.CH Sách tiếng Việt 4
5 PD.021139 Kho Đọc tầng 2 335.434 6 H.450.CH Sách tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào