Sách
341.4 C.455.Ư
Công ước của Liên hợp Quốc về Luật biển 1982 /
DDC 341.4
Tác giả CN Hà Phương
Nhan đề Công ước của Liên hợp Quốc về Luật biển 1982 / Hà Phương
Thông tin xuất bản H. : Dân trí, 2014
Mô tả vật lý 223tr. ; 19cm
Tên vùng địa lý Liên hợp quốc
Từ khóa tự do 1982
Từ khóa tự do Công ước
Từ khóa tự do Biển
Từ khóa tự do Luật
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(2): PD.027913-4
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(3): PM.036014-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139848
00211
00484B5E8EF-2F34-4120-B7F7-47E56BA2CADD
005201501271616
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020|c47000
039|y20150127161557|zlethietmay
082 |a341.4|bC.455.Ư
100 |aHà Phương
245 |aCông ước của Liên hợp Quốc về Luật biển 1982 / |cHà Phương
260 |aH. : |bDân trí, |c2014
300 |a223tr. ; |c19cm
651 |aLiên hợp quốc
653 |a1982
653 |aCông ước
653 |aBiển
653 |aLuật
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(2): PD.027913-4
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(3): PM.036014-6
890|a5|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PD.027913 Kho Đọc tầng 2 341.4 C.455.Ư Sách tiếng Việt 1
2 PD.027914 Kho Đọc tầng 2 341.4 C.455.Ư Sách tiếng Việt 2
3 PM.036014 Kho Mượn tầng 2 341.4 C.455.Ư Sách tiếng Việt 3
4 PM.036015 Kho Mượn tầng 2 341.4 C.455.Ư Sách tiếng Việt 4
5 PM.036016 Kho Mượn tầng 2 341.4 C.455.Ư Sách tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào