Sách
495.9223 T.550.Đ
Từ điển thành ngữ Tiếng Việt :
DDC 495.9223
Tác giả CN Bích Hằng
Nhan đề Từ điển thành ngữ Tiếng Việt : Dành cho học sinh / Bích Hằng
Thông tin xuất bản H. : Dân trí, 2014
Mô tả vật lý 358tr. ; 18cm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Từ điển
Từ khóa tự do Thành ngữ
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201000205
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): 202000284
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141656
00211
004720EC587-436A-420F-AFE9-92F3758CA111
005201504251627
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c45000
039|y20150425162801|zlethietmay
082 |a495.9223|bT.550.Đ
100 |aBích Hằng
245 |aTừ điển thành ngữ Tiếng Việt : |bDành cho học sinh / |cBích Hằng
260 |aH. : |bDân trí, |c2014
300 |a358tr. ; |c18cm
651 |aViệt Nam
653 |aNgôn ngữ
653 |aTừ điển
653 |aThành ngữ
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201000205
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): 202000284
890|a2|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 202000284 Kho Mượn tầng 2 495.9223 T.550.Đ Sách tiếng Việt 2 Hạn trả:24-03-2021
2 201000205 Kho Đọc tầng 2 495.9223 T.550.Đ Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào