Sách
959.7032 L.302.S
Lịch sử Việt Nam.
DDC 959.7032
Tác giả CN Tạ Thị Thúy
Nhan đề Lịch sử Việt Nam. Tập 9, Từ năm 1930 đến năm 1945
Nhan đề Tạ Thị Thúy, Nguyễn Ngọc Mão, Võ Kim Cương
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2014
Mô tả vật lý 758tr. ; 24cm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Lịch sử
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201000409
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): 202000473
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141959
00211
0040FC94AA4-431B-46E1-8E3B-772D20002F5C
005201507020951
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20150702095126|bhongnhung|y20150702094920|zhongnhung
082 |a959.7032|bL.302.S
100 |aTạ Thị Thúy
245 |aLịch sử Việt Nam. |nTập 9, |pTừ năm 1930 đến năm 1945
245|cTạ Thị Thúy, Nguyễn Ngọc Mão, Võ Kim Cương
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2014
300 |a758tr. ; |c24cm
651 |aViệt Nam
653 |aLịch sử
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201000409
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): 202000473
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201000409 Kho Đọc tầng 2 959.7032 L.302.S Sách tiếng Việt 1
2 202000473 Kho Mượn tầng 2 959.7032 L.302.S Sách tiếng Việt 2 Hạn trả:25-02-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào