Địa chí
V. 250. V
Về việc một nhóm người tấn công bưu điện Tam Đảo
DDC
Nhan đề Về việc một nhóm người tấn công bưu điện Tam Đảo
Thông tin xuất bản 1909
Mô tả vật lý 36tr. ; 27cm
Tóm tắt Một nhóm người lạ mặt tấn công bưu điện Tam Đảo.
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCT. 001351
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144020
00212
004F62C64DC-BEBB-4746-A410-57B9EBFF8721
005201510200944
008081223s1909 vm| vie
0091 0
039|a20151020094406|bhuonggiang|c20151020094304|dhuonggiang|y20151006101026|zbinhtv
082 |bV. 250. V
245 |aVề việc một nhóm người tấn công bưu điện Tam Đảo
260 |c1909
300 |a36tr. ; |c27cm
520 |aMột nhóm người lạ mặt tấn công bưu điện Tam Đảo.
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCT. 001351
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/taptailieu/tailieutiengphap/motnhomnguoitancongbuudientamdao/1351 - 0001.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào