Địa chí
ĐC. 441 D. 550. A
Dự án hợp đồng làm các lán trại tạm thời ở khu Thác Bạc 1905
DDC ĐC. 441
Nhan đề Dự án hợp đồng làm các lán trại tạm thời ở khu Thác Bạc 1905
Thông tin xuất bản 1905
Mô tả vật lý 21tr. ; 27cm
Tóm tắt Dự án hợp đồng việc làm các lán trại tạm thời ở khu lán trại ở khu Thác Bạc. Tài liệu tiếng Pháp kèm bản dịch tiếng Việt.
Từ khóa tự do Tam Đảo
Từ khóa tự do Thác Bạc
Từ khóa tự do Vĩnh Yên
Từ khóa tự do Xây dựng
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCT. 001346
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144029
00212
004CB7A7ACC-0D6F-498F-9594-D9CADBFCC2BC
005201510121506
008081223s1905 vm| vie
0091 0
039|a20151012150656|bhuonggiang|c20151012150631|dhuonggiang|y20151006104159|zbinhtv
082 |aĐC. 441|bD. 550. A
245 |aDự án hợp đồng làm các lán trại tạm thời ở khu Thác Bạc 1905
260 |c1905
300 |a21tr. ; |c27cm
520 |aDự án hợp đồng việc làm các lán trại tạm thời ở khu lán trại ở khu Thác Bạc. Tài liệu tiếng Pháp kèm bản dịch tiếng Việt.
653 |aTam Đảo
653 |aThác Bạc
653 |aVĩnh Yên
653 |aXây dựng
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCT. 001346
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/sach/tailieutiengphap/hopdonglamcaclantrai.....thacbac1905/1346 - 0001.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào