Địa chí
ĐC. 441 C. 101. C
Các công trình nghiên cứu về việc lập khu nghỉ mát Tam Đảo
DDC ĐC. 441
Nhan đề Các công trình nghiên cứu về việc lập khu nghỉ mát Tam Đảo
Thông tin xuất bản 1914
Mô tả vật lý 43tr. ; 27cm
Tóm tắt Các văn kiện về việc thành lập và các giai đoạn chính của sự phát triển của Trạm nghỉ mát trên núi Tam Đảo và các đường vào trạm.
Từ khóa tự do Tam Đảo
Từ khóa tự do Vĩnh Yên
Từ khóa tự do Xây dựng
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCT. 001341
000 00000nfm#a2200000ui#4500
00144031
00212
004F57040B5-4067-4F2C-BCCD-4BAEFF1A1CD1
005201510131508
008081223s1914 vm| vie
0091 0
039|a20151013150811|bhanha|y20151006110443|zbinhtv
082 |aĐC. 441|bC. 101. C
245 |aCác công trình nghiên cứu về việc lập khu nghỉ mát Tam Đảo
260 |c1914
300 |a43tr. ; |c27cm
520 |aCác văn kiện về việc thành lập và các giai đoạn chính của sự phát triển của Trạm nghỉ mát trên núi Tam Đảo và các đường vào trạm.
653 |aTam Đảo
653 |aVĩnh Yên
653 |aXây dựng
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCT. 001341
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/sach/tailieutiengphap/caccongtrinhnghiencuulapkhunghimattamdao/1341 - 0001.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào