Địa chí
ĐC. 441 TH. 107. L
Thành lập một phái đoàn lên phụ trách nghiên cứu một số tuyến đường và phương tiện dẫn lên khu nghỉ mát Thác Bạc 1906
DDC ĐC. 441
Nhan đề Thành lập một phái đoàn lên phụ trách nghiên cứu một số tuyến đường và phương tiện dẫn lên khu nghỉ mát Thác Bạc 1906
Thông tin xuất bản 1906
Mô tả vật lý 26tr. ; 27cm
Từ khóa tự do Khảo sát
Từ khóa tự do Thác Bạc
Từ khóa tự do Thi công xây dựng
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCT. 001344
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144239
00212
00434ACC154-7C1A-42F5-8C5A-DF4F6D1110B6
005201510150953
008081223s1906 vm| vie
0091 0
039|a20151015095335|bhuonggiang|y20151007152808|zbinhtv
082 |aĐC. 441|bTH. 107. L
245 |aThành lập một phái đoàn lên phụ trách nghiên cứu một số tuyến đường và phương tiện dẫn lên khu nghỉ mát Thác Bạc 1906
260 |c1906
300 |a26tr. ; |c27cm
653 |aKhảo sát
653 |aThác Bạc
653 |aThi công xây dựng
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCT. 001344
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/sach/tailieutiengphap/thanhlapmotphaidoan.....thacbac1906/1344 - 0001.jpg
890|a0|b0|c1|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào