Địa chí
ĐC. 266 PH. 506. Y
Phúc Yên. Khánh thành công trình tưởng niệm những binh lính đã chết trong trận Yên Thế. 1910
DDC ĐC. 266
Nhan đề Phúc Yên. Khánh thành công trình tưởng niệm những binh lính đã chết trong trận Yên Thế. 1910
Thông tin xuất bản 1910
Mô tả vật lý 25tr. ; 27cm
Từ khóa tự do Tưởng niệm
Từ khóa tự do Yên Thế
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCT. 001404
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144543
00212
00476F90613-67F5-48DA-AC76-A8740581ED1F
005201510211420
008081223s1910 vm| vie
0091 0
039|a20151021142018|bhuonggiang|y20151012152455|zbinhtv
082 |aĐC. 266|bPH. 506. Y
245 |aPhúc Yên. Khánh thành công trình tưởng niệm những binh lính đã chết trong trận Yên Thế. 1910
260 |c1910
300 |a25tr. ; |c27cm
653 |aTưởng niệm
653 |aYên Thế
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCT. 001404
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/taptailieu/tailieutiengphap/phucyen.khanhthanh....yenthe.1910/1404 - 0001.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào