Địa chí
ĐC. 53 M. 460. L
Mở lại trường học Phủ Lỗ (Tỉnh Phúc Yên) 1910
DDC ĐC. 53
Nhan đề Mở lại trường học Phủ Lỗ (Tỉnh Phúc Yên) 1910
Thông tin xuất bản 1910
Mô tả vật lý 5tr. ; 27cm
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Phủ Lỗ
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCT. 001400
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144544
00212
00447CB2576-CAEA-4975-9C88-98ADEEBB343A
005201510231439
008081223s1910 vm| vie
0091 0
039|a20151023143902|bhuonggiang|y20151012152717|zbinhtv
082 |aĐC. 53|bM. 460. L
245 |aMở lại trường học Phủ Lỗ (Tỉnh Phúc Yên) 1910
260 |c1910
300 |a5tr. ; |c27cm
653 |aGiáo dục
653 |aPhủ Lỗ
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCT. 001400
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/taptailieu/tailieutiengphap/molaitruonghocphulo(tinhphucyen)1910/1400 - 0001.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào