Địa chí
ĐC. 11 V. 250. V
Về việc thành lập các tỉnh Hà Nam và Vĩnh Yên năm 1890
DDC ĐC. 11
Nhan đề Về việc thành lập các tỉnh Hà Nam và Vĩnh Yên năm 1890
Thông tin xuất bản 20
Mô tả vật lý 23tr. ; cm
Tên vùng địa lý Vĩnh Yên
Từ khóa tự do Thành lập
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCT. 001415
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144785
00212
004357612C3-7232-42E4-A4C1-07201CE54CDE
005202006101620
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20200610162234|bbinhtv|c20200610162056|dbinhtv|y20151015161327|zbinhtv
082 |aĐC. 11|bV. 250. V
245 |aVề việc thành lập các tỉnh Hà Nam và Vĩnh Yên năm 1890
260 |c20
300 |a23tr. ; |ccm
651 |aVĩnh Yên
653 |aThành lập
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCT. 001415
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/taptailieu/tailieutiengphap/veviecthanhlap..vinhyen.1890/1415 - 0001.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào