Sách
895.1 N.112.NG
Này, người đàn ông của em /
DDC 895.1
Tác giả CN Khiêu Dược Hoả Diễm
Nhan đề Này, người đàn ông của em / Khiêu Dược Hoả Diễm ; Nhật Hà
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Thanh Hóa, 2015
Mô tả vật lý 351tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Trung Quốc
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(2): 201000845-6
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(3): 202001108-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147481
00211
00482437D22-DE08-48A4-A671-7CCEB6B42538
005201604010855
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c98000
039|y20160401085455|zhongnhung
082 |a895.1|bN.112.NG
100 |aKhiêu Dược Hoả Diễm
245 |aNày, người đàn ông của em / |c Khiêu Dược Hoả Diễm ; Nhật Hà
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bThanh Hóa, |c2015
300 |a351tr. ; |c21cm
651 |aTrung Quốc
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTiểu thuyết
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(2): 201000845-6
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(3): 202001108-10
890|a5|b26|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201000845 Kho Đọc tầng 2 895.1 N.112.NG Sách tiếng Việt 1
2 201000846 Kho Đọc tầng 2 895.1 N.112.NG Sách tiếng Việt 2
3 202001108 Kho Mượn tầng 2 895.1 N.112.NG Sách tiếng Việt 3
4 202001109 Kho Mượn tầng 2 895.1 N.112.NG Sách tiếng Việt 4 Hạn trả:20-03-2020
5 202001110 Kho Mượn tầng 2 895.1 N.112.NG Sách tiếng Việt 5 Hạn trả:29-04-2017
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào