Sách
843 C.125.CH
Câu chuyện danh nhân /
DDC 843
Tác giả CN Rolland, Romain
Nhan đề Câu chuyện danh nhân / Romain Rolland ; Lưu Kiến Hoa ; Kim Cúc
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2015
Mô tả vật lý 144tr. ; 24cm
Tùng thư Tác phẩm kinh điển nổi tiếng thế giới)(Tiếp thêm tri thức, đam mê đọc sách
Tên vùng địa lý Pháp
Từ khóa tự do Truyện
Từ khóa tự do Văn học thiếu nhi
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(2): 201000860, 201000903
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(3): 202001218-20
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147523
00211
00444623275-B7A3-45AC-8BE8-57A78B0E9EB2
005201604011440
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c55000
039|y20160401144016|zhongnhung
082 |a843|bC.125.CH
100 |aRolland, Romain
245 |aCâu chuyện danh nhân / |cRomain Rolland ; Lưu Kiến Hoa ; Kim Cúc
260 |aH. : |bLao động, |c2015
300 |a144tr. ; |c24cm
490 |aTác phẩm kinh điển nổi tiếng thế giới)(Tiếp thêm tri thức, đam mê đọc sách
651 |aPháp
653 |aTruyện
653 |aVăn học thiếu nhi
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(2): 201000860, 201000903
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(3): 202001218-20
890|a5|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201000860 Kho Đọc tầng 2 843 C.125.CH Sách tiếng Việt 1
2 201000903 Kho Đọc tầng 2 843 C.125.CH Sách tiếng Việt 2
3 202001218 Kho Mượn tầng 2 843 C.125.CH Sách tiếng Việt 3 Hạn trả:28-09-2020
4 202001219 Kho Mượn tầng 2 843 C.125.CH Sách tiếng Việt 4
5 202001220 Kho Mượn tầng 2 843 C.125.CH Sách tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào