Sách
895.922334 T.309.TH
Tiểu thuyết Nguyễn Hoàng Thu :
DDC 895.922334
Tác giả CN Nguyễn Hoàng Thu
Nhan đề Tiểu thuyết Nguyễn Hoàng Thu : Nguyễn Hoàng Thu
Thông tin xuất bản H. : Hội nhà văn, 2015
Mô tả vật lý 622tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201001152
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): 202001710
000 00000nam#a2200000ui#4500
00148919
00211
0040D32B14F-60EF-49B9-8F7E-0DB156B3CAB6
005201606221503
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20160622150335|zhongnhung
082 |a895.922334|bT.309.TH
100 |aNguyễn Hoàng Thu
245 |aTiểu thuyết Nguyễn Hoàng Thu : |bNguyễn Hoàng Thu
260 |aH. : |bHội nhà văn, |c2015
300 |a622tr. ; |c21cm
651 |aViệt Nam
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTiểu thuyết
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201001152
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): 202001710
890|a2|b5|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201001152 Kho Đọc tầng 2 895.922334 T.309.TH Sách tiếng Việt 1
2 202001710 Kho Mượn tầng 2 895.922334 T.309.TH Sách tiếng Việt 2 Hạn trả:23-07-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào