Sách
895.92234 CH.400.T
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ :
DDC 895.92234
Tác giả CN Nguyễn Nhật Ánh
Nhan đề Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh
Lần xuất bản In lần thứ 56
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016
Mô tả vật lý 215tr. ; 20cm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Truyện
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201001305
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202002013-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00151640
00211
004E4F3CF3D-CF5B-4834-9FDB-DA6E2D60D3B7
005201610261424
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c63000
039|y20161026142357|zhongnhung
082 |a895.92234|bCH.400.T
100 |aNguyễn Nhật Ánh
245 |aCho tôi xin một vé đi tuổi thơ : |bTruyện / |cNguyễn Nhật Ánh
250 |aIn lần thứ 56
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ, |c2016
300 |a215tr. ; |c20cm
651 |aViệt Nam
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTruyện
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201001305
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202002013-4
890|a3|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201001305 Kho Đọc tầng 2 895.92234 CH.400.T Sách tiếng Việt 1
2 202002013 Kho Mượn tầng 2 895.92234 CH.400.T Sách tiếng Việt 2
3 202002014 Kho Mượn tầng 2 895.92234 CH.400.T Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào