Sách
ĐC. 93
Những mẩu chuyện về du kích chiến tranh Vĩnh Phúc
DDC ĐC. 93
Nhan đề Những mẩu chuyện về du kích chiến tranh Vĩnh Phúc
Thông tin xuất bản Vĩnh Phúc : Trung tâm thông tin và Văn nghệ, 1955
Mô tả vật lý 15tr. ; cm
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCT.001743
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152179
00211
004366E9F9B-ADC2-486C-B597-89BDD9DAF556
005201703230859
008081223s1955 vm| vie
0091 0
039|a20170323085922|bnhuquynh|y20170323085904|znhuquynh
082 |aĐC. 93
245 |aNhững mẩu chuyện về du kích chiến tranh Vĩnh Phúc
260 |aVĩnh Phúc : |bTrung tâm thông tin và Văn nghệ, |c1955
300 |a15tr. ; |ccm
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCT.001743
890|c1|a0|b0|d2

Không tìm thấy biểu ghi nào