Sách
133.3 PH.431.TH
Phong thủy trong kinh doanh /
DDC 133.3
Tác giả CN Triều Sơn
Nhan đề Phong thủy trong kinh doanh / Triều Sơn
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản H. : Nxb Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 263tr. ; 24cm
Tóm tắt Trình bày những điều nên và tránh trong phong thủy kinh doanh tức là vừa tiến hành phân tích theo góc độ kiến trúc và khoa học môi trường, vừa phân tích theo góc độ phong thủy truyền thống.
Từ khóa tự do Phong thủy
Từ khóa tự do Kinh doanh
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201001599
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202002324-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152303
00211
0049BBD70F4-40C8-4393-AFC3-CA2CE30A2ADF
005201704271602
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c88000
039|y20170427160251|zhongnhung
082 |a133.3|bPH.431.TH
100 |aTriều Sơn
245 |aPhong thủy trong kinh doanh / |cTriều Sơn
250 |aTái bản lần 1
260 |aH. : |bNxb Hà Nội, |c2016
300 |a263tr. ; |c24cm
520 |aTrình bày những điều nên và tránh trong phong thủy kinh doanh tức là vừa tiến hành phân tích theo góc độ kiến trúc và khoa học môi trường, vừa phân tích theo góc độ phong thủy truyền thống.
653 |aPhong thủy
653 |aKinh doanh
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201001599
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202002324-5
890|a3|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201001599 Kho Đọc tầng 2 133.3 PH.431.TH Sách tiếng Việt 1
2 202002324 Kho Mượn tầng 2 133.3 PH.431.TH Sách tiếng Việt 2
3 202002325 Kho Mượn tầng 2 133.3 PH.431.TH Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào