Sách
895.1 A=107.Đ
Anh đã từng yêu em, nghĩ lại thấy đau lòng :
DDC 895.1
Tác giả CN Tự Do Cực Quan
Nhan đề Anh đã từng yêu em, nghĩ lại thấy đau lòng : Tiểu thuyết / Tự Do Cực Quan; Nguyễn Minh Thu dịch
Thông tin xuất bản H. : Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 540tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Trung Quốc
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201001829
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202002738-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154973
00211
004F1D4B60D-BF6B-4C9B-B567-687EB8F22AFE
005201801050926
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c162000
039|y20180105092553|zlethietmay
082 |a895.1|bA=107.Đ
100 |aTự Do Cực Quan
245 |aAnh đã từng yêu em, nghĩ lại thấy đau lòng : |bTiểu thuyết / |cTự Do Cực Quan; Nguyễn Minh Thu dịch
260 |aH. : |bHà Nội, |c2017
300 |a540tr. ; |c21cm
651 |aTrung Quốc
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTiểu thuyết
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201001829
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202002738-9
890|a3|b15
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201001829 Kho Đọc tầng 2 895.1 A=107.Đ Sách tiếng Việt 1
2 202002738 Kho Mượn tầng 2 895.1 A=107.Đ Sách tiếng Việt 2
3 202002739 Kho Mượn tầng 2 895.1 A=107.Đ Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào