Sách
335.43 S.552.S
Sức sống của cách mạng Tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay.
DDC 335.43
Tác giả CN Nguyễn Bá Dương
Nhan đề Sức sống của cách mạng Tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay. Nguyễn Bá DươngT1, Vấn đề hiện thực hóa lý tưởng cộng sản chủ nghĩa/
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2017
Mô tả vật lý 268tr. ; 21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sáchđề cập đến lý tưởng cộng sản chủ nghĩa soi sáng CMTM Nga.CMTM Nga mở đầu quá trình thực hiện hóa lý tưởng cộng sản...
Từ khóa tự do Hiện thực hóa
Từ khóa tự do Lý tưởng cộng sản
Từ khóa tự do Cách mạng Tháng Mười Nga
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201001925
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202002778-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155150
00211
004A623DCE3-C45D-4C66-B844-02A0920CE83A
005201801300900
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180130090044|zlethietmay
082 |a335.43|bS.552.S
100 |aNguyễn Bá Dương
245 |aSức sống của cách mạng Tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay. |nT1, |pVấn đề hiện thực hóa lý tưởng cộng sản chủ nghĩa/ |cNguyễn Bá Dương
260 |aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2017
300 |a268tr. ; |c21cm
520 |aNội dung cuốn sáchđề cập đến lý tưởng cộng sản chủ nghĩa soi sáng CMTM Nga.CMTM Nga mở đầu quá trình thực hiện hóa lý tưởng cộng sản...
653 |aHiện thực hóa
653 |aLý tưởng cộng sản
653 |aCách mạng Tháng Mười Nga
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201001925
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202002778-9
890|a3|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201001925 Kho Đọc tầng 2 335.43 S.552.S Sách tiếng Việt 1
2 202002778 Kho Mượn tầng 2 335.43 S.552.S Sách tiếng Việt 2 Hạn trả:22-06-2020
3 202002779 Kho Mượn tầng 2 335.43 S.552.S Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào