Sách
ĐC. 21
Địa chí Vĩnh Phúc ( bài trích Báo - Tạp chí) :
DDC ĐC. 21
Nhan đề Địa chí Vĩnh Phúc ( bài trích Báo - Tạp chí) : Các vấn đề về Đảng
Mô tả vật lý 182tr. ; cm
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCBT.000002
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155303
00211
00410005ABE-76A0-4D7C-AB8A-DB27EE21EE66
005201803270906
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20180327090649|zbinhtv
082 |aĐC. 21
245 |aĐịa chí Vĩnh Phúc ( bài trích Báo - Tạp chí) : |bCác vấn đề về Đảng
300 |a182tr. ; |ccm
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCBT.000002
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào