Sách
ĐC. 1
Địa chí Vĩnh Phúc (bài trích báo - tạp chí) :
DDC ĐC. 1
Nhan đề Địa chí Vĩnh Phúc (bài trích báo - tạp chí) : Vĩnh Phúc với cả nước, cả nước với Vĩnh Phúc
Mô tả vật lý 182tr. ; 25cm
Từ khóa tự do Địa chí
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCBT.000001
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155304
00211
004DFB206F1-06D1-4D6A-B0A1-92863752AD0D
005201803270919
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20180327091908|zbinhtv
082 |aĐC. 1
245 |aĐịa chí Vĩnh Phúc (bài trích báo - tạp chí) : |bVĩnh Phúc với cả nước, cả nước với Vĩnh Phúc
300 |a182tr. ; |c25cm
653 |aĐịa chí
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCBT.000001
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào