Sách
510.76 TH.500TH
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 :
DDC 510.76
Tác giả CN Nguyễn Phú Khánh
Nhan đề Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 : Luyện thi THPT / Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia, 2017
Mô tả vật lý 334tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Luyện thi THPT
Từ khóa tự do Trắc nghiệm
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Lớp 12
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002100
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202002991-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155412
00211
00487A39523-97CA-45E8-90E3-573BFD698368
005201804241453
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c95000
039|a20180424145328|bhongnhung|y20180424095340|zhongnhung
082 |a510.76|bTH.500TH
100 |aNguyễn Phú Khánh
245 |aThủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 : |bLuyện thi THPT / |cNguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia, |c2017
300 |a334tr. ; |c24cm
653 |aLuyện thi THPT
653 |aTrắc nghiệm
653 |aToán học
653 |aLớp 12
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002100
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202002991-2
890|a3|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002100 Kho Đọc tầng 2 510.76 TH.500TH Sách tiếng Việt 1
2 202002991 Kho Mượn tầng 2 510.76 TH.500TH Sách tiếng Việt 2
3 202002992 Kho Mượn tầng 2 510.76 TH.500TH Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào