Sách
510.76 C.125.H
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 11 :
DDC 510.76
Tác giả CN Nguyễn Phú Khánh
Nhan đề Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 11 : Luyện thi THPT / Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh, Phan Ngọc Toàn
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc Gia, 2017
Mô tả vật lý 536tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Sách bài tập
Từ khóa tự do Luyện thi THPT
Từ khóa tự do Lớp 11
Từ khóa tự do Toán học
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002096
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202002983-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155420
00211
004C401BE20-412A-4432-8051-66001FE28932
005201804241502
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c138000
039|a20180424150232|blethietmay|c20180424145229|dhongnhung|y20180424100435|zhongnhung
082 |a510.76|bC.125.H
100 |aNguyễn Phú Khánh
245 |aCâu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 11 : |bLuyện thi THPT / |cNguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh, Phan Ngọc Toàn
260 |aH. : |bĐại học Quốc Gia, |c2017
300 |a536tr. ; |c24cm
653 |aSách bài tập
653 |aLuyện thi THPT
653 |aLớp 11
653 |aToán học
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002096
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202002983-4
890|a3|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002096 Kho Đọc tầng 2 510.76 C.125.H Sách tiếng Việt 1
2 202002983 Kho Mượn tầng 2 510.76 C.125.H Sách tiếng Việt 2
3 202002984 Kho Mượn tầng 2 510.76 C.125.H Sách tiếng Việt 3 Hạn trả:01-11-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào