Sách
895.922808 T.527.V
Tuyển văn Nguyễn Phú Lộc Thành /
DDC 895.922808
Nhan đề Tuyển văn Nguyễn Phú Lộc Thành /
Thông tin xuất bản H. : Hội nhà văn, 2017
Mô tả vật lý 519tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Văn xuôi
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002141
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003073-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155520
00211
00456226577-55C6-41CF-9790-21B8FA108720
005201805301009
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180530100853|zlethietmay
082 |a895.922808|bT.527.V
245 |aTuyển văn Nguyễn Phú Lộc Thành /
260 |aH. : |bHội nhà văn, |c2017
300 |a519tr. ; |c21cm
651 |aViệt Nam
653 |aVăn học hiện đại
653 |aVăn xuôi
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002141
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003073-4
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002141 Kho Đọc tầng 2 895.922808 T.527.V Sách tiếng Việt 1
2 202003073 Kho Mượn tầng 2 895.922808 T.527.V Sách tiếng Việt 2
3 202003074 Kho Mượn tầng 2 895.922808 T.527.V Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào