Sách
649 T.312.Y
Tình yêu và những giới hạn của cha mẹ trong nuôi dạy con /
DDC 649
Tác giả CN MD, Robin Berman
Nhan đề Tình yêu và những giới hạn của cha mẹ trong nuôi dạy con / Robin Berman MD; Thế Anh dịch
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 295tr. ; 21cm
Tóm tắt Phương pháp giáo dục con phát triển toàn diện. Tình yêu và những giới hạn của cha mẹ trong nuôi dạy con,...
Từ khóa tự do Cha
Từ khóa tự do Tình yêu
Từ khóa tự do Nuôi dạy con
Từ khóa tự do Mẹ
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002294
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003216-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155741
00211
004A4C41C47-1ED3-4653-9A73-708F3CDEF910
005201807180818
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c115000
039|y20180718081846|zlethietmay
082 |a649|bT.312.Y
100 |aMD, Robin Berman
245 |aTình yêu và những giới hạn của cha mẹ trong nuôi dạy con / |cRobin Berman MD; Thế Anh dịch
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2018
300 |a295tr. ; |c21cm
520 |aPhương pháp giáo dục con phát triển toàn diện. Tình yêu và những giới hạn của cha mẹ trong nuôi dạy con,...
653 |aCha
653 |aTình yêu
653 |aNuôi dạy con
653 |aMẹ
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002294
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003216-7
890|a3|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002294 Kho Đọc tầng 2 649 T.312.Y Sách tiếng Việt 1
2 202003216 Kho Mượn tầng 2 649 T.312.Y Sách tiếng Việt 2
3 202003217 Kho Mượn tầng 2 649 T.312.Y Sách tiếng Việt 3 Hạn trả:08-11-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào