Sách
ĐC. 444 M.126.K
Mấy kinh nghiệm làm thủy lợi của Vĩnh Phúc :
DDC ĐC. 444
Nhan đề Mấy kinh nghiệm làm thủy lợi của Vĩnh Phúc : Tỉnh làm thủy lợi khá nhất 6 tháng cuối năm 1963 được cờ luân lưu của Hồ Chủ tịch
Thông tin xuất bản Nông thôn, kn
Mô tả vật lý 35tr. ; 19cm
Từ khóa tự do Vĩnh Phúc
Từ khóa tự do Thủy lợi
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCT.001800
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155849
00211
00442BD1D55-2448-4690-9990-7785FD1C0A57
005201808021536
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20180802153631|bbinhtv|y20180802153556|zbinhtv
082 |aĐC. 444|bM.126.K
245 |aMấy kinh nghiệm làm thủy lợi của Vĩnh Phúc : |bTỉnh làm thủy lợi khá nhất 6 tháng cuối năm 1963 được cờ luân lưu của Hồ Chủ tịch
260 |bNông thôn, |ckn
300 |a35tr. ; |c19cm
653 |aVĩnh Phúc
653 |aThủy lợi
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCT.001800
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào