Sách
346.597092 H.406.TH
Hoàn thiện thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam hiện nay /
DDC 346.597092
Tác giả CN Trương Công Tác
Nhan đề Hoàn thiện thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam hiện nay / Trương Công Tác
Thông tin xuất bản H. : Lý luận chính trị, 2017
Mô tả vật lý 206tr. ; 21cm
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về thủ tục pháp luật trong đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế thị trường đầy đủ, thực trạng thủ tục pháp luật, giải pháp hoàn thiện và thực hiện thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Đầu tư
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Thủ tục
Từ khóa tự do Doanh nghiệp tư nhân
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002465
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003447-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156542
00211
004A4065188-5FB0-42FF-9D6D-A5028D895276
005201901071543
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20190107154342|zhongnhung
082 |a346.597092|bH.406.TH
100 |aTrương Công Tác
245 |aHoàn thiện thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam hiện nay / |cTrương Công Tác
260 |aH. : |bLý luận chính trị, |c2017
300 |a206tr. ; |c21cm
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về thủ tục pháp luật trong đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế thị trường đầy đủ, thực trạng thủ tục pháp luật, giải pháp hoàn thiện và thực hiện thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam
651 |aViệt Nam
653 |aĐầu tư
653 |aPháp luật
653 |aThủ tục
653 |aDoanh nghiệp tư nhân
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002465
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003447-8
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002465 Kho Đọc tầng 2 346.597092 H.406.TH Sách tiếng Việt 1
2 202003447 Kho Mượn tầng 2 346.597092 H.406.TH Sách tiếng Việt 2
3 202003448 Kho Mượn tầng 2 346.597092 H.406.TH Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào