Sách
320.1509597 V.121.D
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam hiện nay /
DDC 320.1509597
Tác giả CN Nguyễn Thị Tố Uyên
Nhan đề Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Tố Uyên
Thông tin xuất bản H. : Lí luận Chính trị, 2018
Mô tả vật lý 171tr. ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu những vấn đề cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và sự vận dụng vào thực tiễn, thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo từ năm 1945 đến nay; phương hướng và những giải pháp chủ yếu tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo từ nay đến năm 2025
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Chủ quyền
Từ khóa tự do Biển
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Đảo
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002483
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003483-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156543
00211
004DE6A0E5C-DC0E-4183-AC89-316BA110594B
005201901071549
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190107154929|zhongnhung
082 |a320.1509597|bV.121.D
100 |aNguyễn Thị Tố Uyên
245 |aVận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam hiện nay / |cNguyễn Thị Tố Uyên
260 |aH. : |bLí luận Chính trị, |c2018
300 |a171tr. ; |c21cm
520 |aGiới thiệu những vấn đề cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và sự vận dụng vào thực tiễn, thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo từ năm 1945 đến nay; phương hướng và những giải pháp chủ yếu tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo từ nay đến năm 2025
651 |aViệt Nam
653 |aChủ quyền
653 |aBiển
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aĐảo
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002483
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003483-4
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002483 Kho Đọc tầng 2 320.1509597 V.121.D Sách tiếng Việt 1
2 202003483 Kho Mượn tầng 2 320.1509597 V.121.D Sách tiếng Việt 2
3 202003484 Kho Mượn tầng 2 320.1509597 V.121.D Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào