Sách
307.109597 QU.523.H
Quy hoạch xây dựng nông thôn bền vững /
DDC 307.109597
Tác giả CN Trương Huy Chinh
Nhan đề Quy hoạch xây dựng nông thôn bền vững / Trương Huy Chinh
Thông tin xuất bản H. : Nông nghiệp, 2018
Mô tả vật lý 152tr. ; 21cm
Tóm tắt Nội dung và trình tự lập quy hoạch xây dựng nông thôn, chuỗi chuyên đề quy hoạch, xây dựng nông thôn bền vững
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Quy hoạch
Từ khóa tự do Nông thôn
Từ khóa tự do Xây dựng
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002473
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003463-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156544
00211
004AD350339-D753-4500-BAC8-BE10BDCC5DCD
005201901071554
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190107155407|zhongnhung
082 |a307.109597|bQU.523.H
100 |aTrương Huy Chinh
245 |aQuy hoạch xây dựng nông thôn bền vững / |cTrương Huy Chinh
260 |aH. : |bNông nghiệp, |c2018
300 |a152tr. ; |c21cm
520 |aNội dung và trình tự lập quy hoạch xây dựng nông thôn, chuỗi chuyên đề quy hoạch, xây dựng nông thôn bền vững
651 |aViệt Nam
653 |aQuy hoạch
653 |aNông thôn
653 |aXây dựng
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002473
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003463-4
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002473 Kho Đọc tầng 2 307.109597 QU.523.H Sách tiếng Việt 1
2 202003463 Kho Mượn tầng 2 307.109597 QU.523.H Sách tiếng Việt 2
3 202003464 Kho Mượn tầng 2 307.109597 QU.523.H Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào