Sách
681 H.561.D
Hướng dẫn công nghệ và sử dụng thiết bị sơ chế, bảo quản ngô
DDC 681
Nhan đề Hướng dẫn công nghệ và sử dụng thiết bị sơ chế, bảo quản ngô
Thông tin xuất bản H. : Nông nghiệp, 2018
Mô tả vật lý 128tr. ; 21cm
Tóm tắt Yêu cầu chung và công nghệ thu hoạch ngô, công cụ và máy thu hoạch ngô, công nghệ và thiết bị sơ chế bảo quản ngô
Từ khóa tự do Sơ chế
Từ khóa tự do Thu hoạch
Từ khóa tự do Thiết bị
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Bảo quản
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002476
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003469-70
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156547
00211
0047D55A1C8-D958-463F-BA30-8F9D19BF64F4
005201901080751
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190108075117|zhongnhung
082 |a681|bH.561.D
245 |aHướng dẫn công nghệ và sử dụng thiết bị sơ chế, bảo quản ngô
260 |aH. : |bNông nghiệp, |c2018
300 |a128tr. ; |c21cm
520 |aYêu cầu chung và công nghệ thu hoạch ngô, công cụ và máy thu hoạch ngô, công nghệ và thiết bị sơ chế bảo quản ngô
653 |aSơ chế
653 |aThu hoạch
653 |aThiết bị
653 |aCông nghệ
653 |aBảo quản
654 |aNgô
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002476
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003469-70
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002476 Kho Đọc tầng 2 681 H.561.D Sách tiếng Việt 1
2 202003469 Kho Mượn tầng 2 681 H.561.D Sách tiếng Việt 2
3 202003470 Kho Mượn tầng 2 681 H.561.D Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào