Sách
631.3 H.561.D
Hướng dẫn công nghệ và sử dụng thiết bị tưới cho rau, hoa
DDC 631.3
Nhan đề Hướng dẫn công nghệ và sử dụng thiết bị tưới cho rau, hoa
Thông tin xuất bản H. : Nông nghiệp, 2017
Mô tả vật lý 128tr. ; 21cm
Tóm tắt Máy và thiết bị sản xuất, thu hoạch và bảo quản lúa, ngô, khoai, sắn. Máy và thiết bị sản xuất, thu hoạch bảo quản cây có hạt, chế biến gỗ và lâm sản....
Từ khóa tự do Tưới nước
Từ khóa tự do Thiết bị
Từ khóa tự do Trồng trọt
Từ khóa tự do Nông nghiệp
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002478
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003473-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156549
00211
004DF81EF58-48AF-4F28-A196-CC2EAECBD6F7
005201901080759
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20190108075921|zhongnhung
082 |a631.3|bH.561.D
245 |aHướng dẫn công nghệ và sử dụng thiết bị tưới cho rau, hoa
260 |aH. : |bNông nghiệp, |c2017
300 |a128tr. ; |c21cm
520 |aMáy và thiết bị sản xuất, thu hoạch và bảo quản lúa, ngô, khoai, sắn. Máy và thiết bị sản xuất, thu hoạch bảo quản cây có hạt, chế biến gỗ và lâm sản....
653 |aTưới nước
653 |aThiết bị
653 |aTrồng trọt
653 |aNông nghiệp
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002478
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003473-4
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002478 Kho Đọc tầng 2 631.3 H.561.D Sách tiếng Việt 1
2 202003473 Kho Mượn tầng 2 631.3 H.561.D Sách tiếng Việt 2
3 202003474 Kho Mượn tầng 2 631.3 H.561.D Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào