Sách
635.9 K.600.TH
Kỹ thuật nhân giống một số loài cây thân gỗ thuộc họ ngọc lan(magnoliaceace) /
DDC 635.9
Tác giả CN Bùi Thế Đổi
Nhan đề Kỹ thuật nhân giống một số loài cây thân gỗ thuộc họ ngọc lan(magnoliaceace) / Bùi Thế Đổi, Lê Xuân Trường
Thông tin xuất bản H. : Nông nghiệp, 2017
Mô tả vật lý 143tr. ; 21cm
Tóm tắt Cung cấp những thông tin về đặc điểm nhận biết, kỹ thuật nhân trồng một số cây gỗ thuộc họ Ngọc Lan
Từ khóa tự do Họ Ngọc lan
Từ khóa tự do Nhân giống
Từ khóa tự do Cây gỗ
Từ khóa tự do Kĩ thuật trồng trọt
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002479
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003475-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156550
00211
004428BB37B-0A2F-469A-83EC-FEE2A3192EF6
005201901080813
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20190108081337|zhongnhung
082 |a635.9|bK.600.TH
100 |aBùi Thế Đổi
245 |aKỹ thuật nhân giống một số loài cây thân gỗ thuộc họ ngọc lan(magnoliaceace) / |cBùi Thế Đổi, Lê Xuân Trường
260 |aH. : |bNông nghiệp, |c2017
300 |a143tr. ; |c21cm
520 |aCung cấp những thông tin về đặc điểm nhận biết, kỹ thuật nhân trồng một số cây gỗ thuộc họ Ngọc Lan
653 |aHọ Ngọc lan
653 |aNhân giống
653 |aCây gỗ
653 |aKĩ thuật trồng trọt
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002479
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003475-6
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002479 Kho Đọc tầng 2 635.9 K.600.TH Sách tiếng Việt 1
2 202003475 Kho Mượn tầng 2 635.9 K.600.TH Sách tiếng Việt 2
3 202003476 Kho Mượn tầng 2 635.9 K.600.TH Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào