Sách
635.9 T.103.NG
Tài nguyên di truyền cây sen ở Việt Nam /
DDC 635.9
Tác giả CN Nguyễn Thị Ngọc Huệ
Nhan đề Tài nguyên di truyền cây sen ở Việt Nam / Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Hoàng Thị Nga, Lã Tuấn Nghĩa
Thông tin xuất bản H. : Nông Nghiệp, 2017
Mô tả vật lý 252tr. ; 21cm
Tóm tắt Đặc tính sinh vật học của cây sen, giá trị kinh tế, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Di truyền
Từ khóa tự do Kĩ thuật nông nghiệp
Từ khóa tự do Ngân hàng sen
Từ khóa tự do Sen
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002480
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003477-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156551
00211
004EB80D6B3-8E03-4546-9394-25471B048F7C
005201901080818
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20190108081831|zhongnhung
082 |a635.9|bT.103.NG
100 |aNguyễn Thị Ngọc Huệ
245 |aTài nguyên di truyền cây sen ở Việt Nam / |cNguyễn Thị Ngọc Huệ, Hoàng Thị Nga, Lã Tuấn Nghĩa
260 |aH. : |bNông Nghiệp, |c2017
300 |a252tr. ; |c21cm
520 |aĐặc tính sinh vật học của cây sen, giá trị kinh tế, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
651 |aViệt Nam
653 |aDi truyền
653 |aKĩ thuật nông nghiệp
653 |aNgân hàng sen
653 |aSen
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002480
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003477-8
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002480 Kho Đọc tầng 2 635.9 T.103.NG Sách tiếng Việt 1
2 202003477 Kho Mượn tầng 2 635.9 T.103.NG Sách tiếng Việt 2
3 202003478 Kho Mượn tầng 2 635.9 T.103.NG Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào