Sách
632 S.550.D
Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả.
DDC 632
Tác giả CN Nguyễn Văn Viên
Nhan đề Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả. Nguyễn Văn ViênT.3, Thuốc trừ bệnh hại thực vật, thuốc trừ cỏ dại, thuốc kích thích sinh trưởng thực vật /
Thông tin xuất bản H. : Nông nghiệp, 2017
Mô tả vật lý 240tr. ; 21cm
Tóm tắt Thuốc trừ bệnh hại thực vật, thuốc trừ cỏ, chất kích thích sinh trưởng cây trồng....
Tên vùng địa lý Thuốc bảo vệ thực vật
Từ khóa tự do Sử dụng
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002481
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003479-80
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156552
00211
0041F5782F1-0C81-44C4-AED2-51EBF0FAB651
005201901080828
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20190108082842|zhongnhung
082 |a632|bS.550.D
100 |aNguyễn Văn Viên
245 |aSử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả. |nT.3, |pThuốc trừ bệnh hại thực vật, thuốc trừ cỏ dại, thuốc kích thích sinh trưởng thực vật / |cNguyễn Văn Viên
260 |aH. : |bNông nghiệp, |c2017
300 |a240tr. ; |c21cm
520 |aThuốc trừ bệnh hại thực vật, thuốc trừ cỏ, chất kích thích sinh trưởng cây trồng....
651 |aThuốc bảo vệ thực vật
653 |aSử dụng
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002481
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003479-80
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002481 Kho Đọc tầng 2 632 S.550.D Sách tiếng Việt 1
2 202003479 Kho Mượn tầng 2 632 S.550.D Sách tiếng Việt 2
3 202003480 Kho Mượn tầng 2 632 S.550.D Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào