Sách
633.1 QU.105.L
Quản lý tổng hợp(IPM) nhện gié hại lúa ở Việt Nam /
DDC 633.1
Tác giả CN Nguyễn Văn Đĩnh
Nhan đề Quản lý tổng hợp(IPM) nhện gié hại lúa ở Việt Nam / Nguyễn Văn Đĩnh, Lê Đắc Thủy, Dương Tiến Viện
Thông tin xuất bản H. : Nông nghiệp, 2017
Mô tả vật lý 216tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Phòng trừ
Từ khóa tự do Dịch hại
Từ khóa tự do Nhện gié
Từ khóa tự do Lúa
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002482
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003481-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156553
00211
00402B2E42D-2584-4B3F-B657-AC6CF9454B29
005201901080832
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20190108083215|zhongnhung
082 |a633.1|bQU.105.L
100 |aNguyễn Văn Đĩnh
245 |aQuản lý tổng hợp(IPM) nhện gié hại lúa ở Việt Nam / |cNguyễn Văn Đĩnh, Lê Đắc Thủy, Dương Tiến Viện
260 |aH. : |bNông nghiệp, |c2017
300 |a216tr. ; |c21cm
651 |aViệt Nam
653 |aPhòng trừ
653 |aDịch hại
653 |aNhện gié
653 |aLúa
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002482
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003481-2
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002482 Kho Đọc tầng 2 633.1 QU.105.L Sách tiếng Việt 1
2 202003481 Kho Mượn tầng 2 633.1 QU.105.L Sách tiếng Việt 2
3 202003482 Kho Mượn tầng 2 633.1 QU.105.L Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào