Sách
352.1709597 GI.104.S
Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động của chính quyền cấp xã :
DDC 352.1709597
Tác giả CN Bùi Thị Nguyệt Thu
Nhan đề Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động của chính quyền cấp xã : Sách chuyên khảo / Bùi Thị Nguyệt Thu
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 260tr. ; 21cm
Tóm tắt Những vấn đề lý luận, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động của chính quyền cấp xã
Tên vùng địa lý Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Từ khóa tự do Giám sát
Từ khóa tự do Chính quyền
Từ khóa tự do Hoạt động
Từ khóa tự do Cấp xã
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002486
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003489-90
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156555
00211
0049A2244E8-6945-4CE8-8EEC-EBE23F6D2B64
005201901080855
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190108085520|zhongnhung
082 |a352.1709597|bGI.104.S
100 |aBùi Thị Nguyệt Thu
245 |aGiám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động của chính quyền cấp xã : |bSách chuyên khảo / |cBùi Thị Nguyệt Thu
260 |aH. : |bTư pháp, |c2018
300 |a260tr. ; |c21cm
520 |aNhững vấn đề lý luận, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động của chính quyền cấp xã
651 |aMặt trận Tổ quốc Việt Nam
653 |aGiám sát
653 |aChính quyền
653 |aHoạt động
653 |aCấp xã
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002486
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003489-90
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002486 Kho Đọc tầng 2 352.1709597 GI.104.S Sách tiếng Việt 1
2 202003489 Kho Mượn tầng 2 352.1709597 GI.104.S Sách tiếng Việt 2
3 202003490 Kho Mượn tầng 2 352.1709597 GI.104.S Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào