Sách
797.2 PH.561.PH
Phương pháp dạy bơi và phòng tránh tai nạn đuối nước/ Ngô Xuân Viện
DDC 797.2
Tác giả CN Ngô Xuân Viện
Nhan đề Phương pháp dạy bơi và phòng tránh tai nạn đuối nước/ Ngô Xuân Viện
Nhan đề Ngô Xuân Viện
Thông tin xuất bản H. : Thể dục thể thao, 2018
Mô tả vật lý 280tr. ; 19cm
Tóm tắt Giới thiệu phương pháp và bài tập cơ bản, cần thiết nâng cao hiệu quả giảng dạy kỹ thuật các kiểu bơi thể thao. Giới thiệu những kiến thức và kỹ năng quan trọng, cần thiết trong phòng chống tai nạn đuối nước, phương pháp cứu đuối và sơ cấp cứu.
Tên vùng địa lý Bơi
Từ khóa tự do Phòng tránh
Từ khóa tự do Đuối nước
Từ khóa tự do Kỹ thuật
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002484
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003485-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156557
00211
004A4641D90-8888-4B3C-BC16-5CED3243450B
005201901081052
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190108105226|bhuonggiang|c20190108091008|dhongnhung|y20190108090747|zhongnhung
082 |a797.2|bPH.561.PH
100 |aNgô Xuân Viện
245 |aPhương pháp dạy bơi và phòng tránh tai nạn đuối nước/ Ngô Xuân Viện
245|cNgô Xuân Viện
260 |aH. : |bThể dục thể thao, |c2018
300 |a280tr. ; |c19cm
520 |aGiới thiệu phương pháp và bài tập cơ bản, cần thiết nâng cao hiệu quả giảng dạy kỹ thuật các kiểu bơi thể thao. Giới thiệu những kiến thức và kỹ năng quan trọng, cần thiết trong phòng chống tai nạn đuối nước, phương pháp cứu đuối và sơ cấp cứu.
651 |aBơi
653 |aPhòng tránh
653 |aĐuối nước
653 |aKỹ thuật
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002484
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003485-6
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002484 Kho Đọc tầng 2 797.2 PH.561.PH Sách tiếng Việt 1
2 202003485 Kho Mượn tầng 2 797.2 PH.561.PH Sách tiếng Việt 2
3 202003486 Kho Mượn tầng 2 797.2 PH.561.PH Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào