Sách
959.7041 CH.305.TH
Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 70 năm nhìn lại (1947 - 2017) /
DDC 959.7041
Nhan đề Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 70 năm nhìn lại (1947 - 2017) / Trần Trọng Thơ, Đoàn Thị Hương, Phạm Ngọc Anh...
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2018
Mô tả vật lý 448tr. ; 24cm
Tóm tắt Làm rõ quan điểm và sự chỉ đạo của Đảng, diễn biến chiến dịch, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm và ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Chiến dịch Việt Bắc
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Kháng chiến chống Pháp
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002494
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156560
00211
004F7AC909C-A91B-48FE-A2EE-6FB1A4D0D6E6
005201901091021
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190109102137|zlethietmay
082 |a959.7041|bCH.305.TH
245 |aChiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 70 năm nhìn lại (1947 - 2017) / |cTrần Trọng Thơ, Đoàn Thị Hương, Phạm Ngọc Anh...
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2018
300 |a448tr. ; |c24cm
520 |aLàm rõ quan điểm và sự chỉ đạo của Đảng, diễn biến chiến dịch, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm và ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947
651 |aViệt Nam
653 |aChiến dịch Việt Bắc
653 |aLịch sử
653 |aKháng chiến chống Pháp
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002494
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002494 Kho Đọc tầng 2 959.7041 CH.305.TH Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào