Sách
153.4 NG.558.TH
Người thông minh giải quyết vấn đề như thế nào? /
DDC 153.4
Tác giả CN Watanabe, Ken
Nhan đề Người thông minh giải quyết vấn đề như thế nào? / Ken Watanabe ; Việt Anh
Nhan đề khác Problem solving 101: A simple book for smart people
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2018
Mô tả vật lý 150tr. ; 21cm
Tóm tắt Hướng dẫn kỹ năng rèn luyện bộ não, giúp chúng ta tư duy được những cách giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn, chính xác hơn
Từ khóa tự do Tâm lí học
Từ khóa tự do Giải quyết vấn đề
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002584
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003659-60
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156652
00211
00457262CCF-EB76-4D7E-A028-0CC9F83DB04E
005201902201025
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c44000
039|y20190220102507|zhongnhung
082 |a153.4|bNG.558.TH
100 |aWatanabe, Ken
245 |aNgười thông minh giải quyết vấn đề như thế nào? / |cKen Watanabe ; Việt Anh
246 |a Problem solving 101: A simple book for smart people
250 |aTái bản
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, |c2018
300 |a150tr. ; |c21cm
520 |aHướng dẫn kỹ năng rèn luyện bộ não, giúp chúng ta tư duy được những cách giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn, chính xác hơn
653 |aTâm lí học
653 |aGiải quyết vấn đề
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002584
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003659-60
890|a3|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002584 Kho Đọc tầng 2 153.4 NG.558.TH Sách tiếng Việt 1
2 202003659 Kho Mượn tầng 2 153.4 NG.558.TH Sách tiếng Việt 2
3 202003660 Kho Mượn tầng 2 153.4 NG.558.TH Sách tiếng Việt 3 Hạn trả:03-06-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào