Sách
158.2 KH.205.Ă
Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ /
DDC 158.2
Tác giả CN Trác Nhã
Nhan đề Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ / Trác Nhã ; Phương Thảo
Thông tin xuất bản H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Minh Long, 2018
Mô tả vật lý 403tr. ; 21cm
Tóm tắt Cung cấp những kĩ năng giao tiếp cụ thể trong cuộc sống, giúp bạn xử lí các tình huống khác nhau, với những người khác nhau và những chuyện khác nhau đem lại cho bạn sự tín nhiệm và hỗ trợ của người khác
Từ khóa tự do Tâm lí học ứng dụng
Từ khóa tự do Quan hệ xã hội
Từ khóa tự do Giao tiếp
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002534
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003572-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156685
00211
0049C9CE58E-437D-4EB5-8645-F2FDC9890F2C
005201902210909
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c110000
039|y20190221090915|zhongnhung
082 |a158.2|bKH.205.Ă
100 |aTrác Nhã
245 |aKhéo ăn nói sẽ có được thiên hạ / |cTrác Nhã ; Phương Thảo
260 |aH. : |bVăn học ; Công ty Văn hoá Minh Long, |c2018
300 |a403tr. ; |c21cm
520 |aCung cấp những kĩ năng giao tiếp cụ thể trong cuộc sống, giúp bạn xử lí các tình huống khác nhau, với những người khác nhau và những chuyện khác nhau đem lại cho bạn sự tín nhiệm và hỗ trợ của người khác
653 |aTâm lí học ứng dụng
653 |aQuan hệ xã hội
653 |aGiao tiếp
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002534
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003572-3
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002534 Kho Đọc tầng 2 158.2 KH.205.Ă Sách tiếng Việt 1
2 202003572 Kho Mượn tầng 2 158.2 KH.205.Ă Sách tiếng Việt 2
3 202003573 Kho Mượn tầng 2 158.2 KH.205.Ă Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào